Maakt processen beeldend    inzichtelijk door cartoons
Home.
Tochtstrips.
Gideon Borman.
    Cartoonnotulen®.
      Portfolio.
Contact.
CARTOONNOTULEN®  [ car-toon-no-tu-len, de, zelfst.nw.] :
humoristisch beeldverslag in cartoons van wat behandeld is tijdens een bijeenkomst

>>> cartoonnotulen  in de praktijk

>>> casus gemeente Waddinxveen