Maakt processen beeldend    inzichtelijk door cartoons
Home.
Tochtstrips.
Gideon Borman.
    Cartoonnotulen®.
      Portfolio.
Contact.

Gideon Borman is cartoonist en oprichter van de eenmanszaak Tochtstrips.NL
Tochtstrips biedt een humoristische verpakking voor iedere te communiceren boodschap. Door het inzetten van op maat gemaakte cartoons worden processen, zoals verandertrajecten, beeldend inzichtelijk gemaakt. Tochtstrips levert hiermee een bijdrage aan een gezonde sociale (werk)sfeer.
“Humoristische werkelijkheid met een serieuze ondertoon”          
Gerard  Mouwen, Veiligheidsregio
WANT HUMOR IS MEER DAN “EFFE LACHEN”.
TOCHTSTRIPS BIEDT CARTOONS ALS COMMUNICATIEMIDDEL.
Het koppelt de boodschap aan een gevoel van plezier en relativeert lastige zaken. Het is een middel voor laagdrempelige communicatie. Bovendien verbindt humor mensen op een aangename wijze en kan zo als motivator worden ingezet.
VERTEL! HOE?!